De ce este România altfel – Lucian Boia

Un eseu despre spațiul românesc și despre România văzută altfel.

Chiar așa se și numește acest scurt eseu: ”De ce este România altfel?” o întrebare pe care ne-o lansează autorul Lucian Boia. La apariția cărții în 2012, istoricul Lucian Boia, cu o publicistică destul de vastă, devine un personaj controversat, discutat și disputat, din cauza evoluțiilor diferite pe care le împărtășește despre evoluția și modernizarea României, despre tipologiile națiunii române și ale poporului român.

În 2012, anul apariției acestei cărți, evenimentele care s-au succedat destul de rapid, evenimentele de ordin social și politic, îl motivează pe Boia să scrie acest eseu, în care regăsim idei din lucrările publicate anterior de Lucian Boia.

Cartea a fost îndelung dezbătută în mass media, a strîns zeci de recenzii și numeroase critici. Eseul poate fi descris ca un excelent parcurs despre poporul român și aruncă o privire obiectivă asupra acestuia, istorie care poate explica multiplele tare ale societății românești. Lucian Boia scoate în evidență insuficienta maturitate politică, cultura acceptării, a compromisului, resemnarea, reflexul paternalist al românilor, dramatizarea raporturilor cu străinătatea, lipsa de rigoare și disciplină în tot ce fac românii, improvizația întîlnită sub forma lui ”merge și așa”.

Referindu-se la subiectul central al acestui eseu, Lucian Boia susține: ”Țările și națiunile sunt diferite. Asemătoare și defirită, România intră și ea în acest joc al asemănărilor și deosebirilor. Nu cumva este totuși mai diferită? Cu alte cuvinte, nu se situează oare mai excentric sub tot felul de aspecte în raport cu ceea ce ar fi o medie sau o relativă normalitate europeană? Modul extravagant în care s-a derulat psihodrama politică din vara anului 2012 a lăsat impresia că țara este defectă. Desigur, cei care privesc din afară, sunt mai impresionați decît românii, obișnuiți cu ei înșiși, dar pînă și printre români exasperarea crește. Ceva nu merge în România, și nu doar sus, nu în clasa politică, și nu doar de ieri, de alatăieri. Să fie oare un blestem pentru români? România s-a construit într-un anumit fel. De aceea este așa cum este. Parcurgîndu-i istoria, am putut identifica o serie de trăsături specifice, mai mult sau mai puțin îndepărtată de condiția europeană medie, și prinse ele însele în combinații contradictorii. Înlănțuindu-se toate aceste particularități, prea mult particularități conduc la România de astăzi. O țară care încăpățânează să fie mereu altfel, ceea ce înseamnă uneori și reușite, nu doar neîmpliniri, dar și de reglări.”

Lucian Boia a mărturisit că scrierea acestei lucrări nu intra în proiectele sale. A scris cartea în urma a ceea ce s-a întîmplat în vara lui 2012, cînd a început să explice cu accente mai apăsate decît în cărțile anterioare, cum este România în comparație cu normele care orientează Uniunea Europeană. Referindu-se la criticile adresate lucrării, Boia a precizat că nimeni nu a pus altceva în loc, adică altceva din ce nu există.

Contradictorie sau nu, cartea este o invitație la reflecție, la dialog, la o mai adîncă pricepere a modului în care România s-a modernizat sau se modernizează, o invitație despre identitatea noastră, despre cultura noastră și despre ceea ce suntem noi, românii, azi.

Incitantă și contrastantă, cartea ne propune în tot acest periplu de un secol și jumătate, de cînd a apărut România așa zis modernă și intervalul temporar în care Boia ne descrie de ce este România altfel, o reflecție despre modul în care ne integrăm sau ne-am integrat în Europa și în valorile europene, către care privim de două secole.

Cert este un lucru, ceea ce afirmă Lucian Boia în paginile acestui eseu se poate proba cu acte în regulă. Rămîne ca dv. să lecturați paginile acestei cărți, să vedeți dacă așa e sau nu, și la rîndul dv. să aveți păreri sau opinii.

De asemenea, ai putea dori...

Comentează :