Ce preferați: șoim orb sau cuc alergător?

imageSe făcea odată că un șoim și un corb – puneau rămășag.

Un cuc alergător, curios din fire, se află și el în vorbă și se pomeni prins în cursă: ‘cine ajunge primul la final?’

– Eu sunt rapid din fire – își zise cucu’.

– Eu sunt campion al cerului absolut! se-mpăună șoimul, cu scufia încă pusă pe țeasta-i prizonieră; își căutară unul altuia pricina și de-ndată ce porni a li se umfla penele, începu și cursa:

Șoimul odată se aținti spre cer și precum gândul dispăru.

Corbul se ridică în înțelepciunea lui pe un pisc înalt, cel mai înalt; de acolo văzu clar că tot ce avea de făcut pentru a ajunge la final era să se lase-n jos pe creastă, de partea cealaltă; și așteptă ca măcar unul dintre ceilalți doi să se arate în zare, până să coboare.

Cucul începu a goni precum vântul – când pe sus când pe jos, încât doar un nor prăfos îi mai ținea calea.

…și  ca și când ar fi fost un traseu cu obstacole, deodată se strâni o vijelie și începu a ploua cu cioate.

Șoimul în înalțimile lui nu vedea și nu simțea nimic din toate astea; vremurile grele în care s-a simțit legat – aveau să-l înăsprească – nimic nu-l mai împungea, nimic nu-l străpungea și parcă mai aprig zbura.

Corbul de sus privea cioatele tropotinde ce stâlceau cuiburi – poate pui, se-ngrozea în sinea lui…

Cucu’ iute mai gonea, de pe jos tot ridica

Tot ce-i viu și rătăcit punea de unde-a venit…

Se grabiră cei doi, fiecare-n felul lui, unul sus, altul jos – și aproape când să ajungă spre zare, la final – o ploaie de flori se porni de sus, de parcă pentru fiecare cioată cădea acum câte o floare… Și simți cucu’ că aceste flori îi dădeau, într-un mod misterios, putere; simpla lor atingere era o bucurie ce-i ofereau avânturi nebănuite.

Fashion Direction & Photography by Indira CesarinePe sus, șoimul își continuă zborul neînfrânt dar, inima-i de piatră trăgea greu în jos – atât de greu, încât la aterizare aproape se strivi de stânci.

Văzându-i sosind – unul ușor și zvelt, altul ponosit și abătut – de sus, corbul înțelesese că a câștigat rămășagul – și-și lăsă zborul lin spre final:

– Cât v-am așteptat m-am tot gândit – zise el…toți ajungem la același capăt, important e cum…

Morala: decât un șoim orb, mai bine un cuc alergător.

De asemenea, ai putea dori...

Comentează :